KafkaDay

KOUPIT
VSTUPENKU

PROCES DER PROZESS, 1914

Josef K. je v den svých třicátých narozenin zatčen, aniž by tušil proč. Snaží se vypátrat příčinu, ale když ji nenachází, propadá zoufalství. Soudní přelíčení se odehrávají na půdách, ve všem mají prsty nějaké ženy a vůbec celá soudní mašinérie je hodně podezřelá. V den jeho jednatřicátých narozenin pro něj přijdou a za městem v lomu ho popraví.

Román byl poprvé vydán rok po autorově smrti Maxem Brodem, který dílu dal i jméno.

Toho večera však - den rychle minul za namáhavé práce a za mnohých lichotivých a přátelských přání k narozeninám - chtěl K. jít ihned domů. Myslil na to za každé drobné přestávky v denní práci; nevěda určitě, co má na mysli, domníval se, že událostmi dnešního rána byl v bytě paní Grubachové způsoben velký nepořádek a že je potřebí právě jeho, aby zas byl zjednán pořádek. Jakmile však bude zase zjednán pořádek, bude zahlazena každá stopa těchto událostí a všechno půjde zase po staru.

PROMĚNA DIE VERWANDLUNG, 1915

Jednoho rána obchodní cestující Řehoř Samsa zjistí, že se probudil jako obří hmyz. Dlouho přemýšlí, jak jako brouk bude vykonávat svou práci. Řehořovu proměnu špatně snáší celá rodina, jeho samotného baví, že může lézt po stěně. Zhoršuje se mu zdraví a rodina ho drží pod zámkem. Nakonec Řehoř umírá a jeho smrt přináší rodině jen úlevu.

Proměna nabízí mnoho různých interpretací a je typickou kafkovskou prozou plnou absurdních situací, pocitu beznaděje, tragikomiky.

Největší okamžité zlepšení situace jim ovšem jistě snadno přinese změna bytu; vezmou si teď menší a levnější a přitom lépe položený a vůbec praktičtější byt, než je nynější, který vybíral ještě Řehoř. Jak si tak povídali, zadívali se pan a paní Samsovi na svou čím dál čilejší dceru a skoro zároveň je napadlo, jak za poslední dobu přes všechno soužení, od něhož jí pobledly tváře, rozkvetla v krásnou a kyprou dívku. Umlkli, a dorozumívajíce se skoro nevědomky pohledy, pomysleli si, že bude teď načase, aby pro ni také vyhledali hodného muže. A připadalo jim jako dotvrzení jejich nových snů a dobrých úmyslů, když u cíle jejich cesty dcera první vstala a protáhla své mladé tělo.

ZÁMEK DIE VERWANDLUNG, 1922

Do vsi pod zámkem přijde cizinec, který o sobě tvrdí, že je zeměměřič. Všechno je plné protimluv – zeměměřič neví, že je nad vesnicí zámek, vzápětí tvrdí, že pro něj poslali ze zámku. Všichni tvrdí, že žádného zeměměřiče nepotřebují, a pak zase tvrdí, že ano. Zeměměřič chodí po vesnici sem a tam tak dlouho, až text skončí.

Kafkovo nedokončené dílo opět odkazuje na nesmyslnost byrokratického aparátu, interpretuje se ale i jako příchod nerozpoznaného mesiáše.

BYLO UŽ POZDĚ VEČER, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem. Zámecké návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma, ani nepatrný záblesk světla nepřipomínal velký zámek. Dlouho stál K. na dřevěném mostě vedoucím od silnice ke vsi a díval se nahoru do zdánlivé prázdnoty.

AMERIKA DER VERSCHOLLENE, 1927

Mladého Karla Rossmanna vyhodil otec z domu a poslal za strýcem do Ameriky. Pak ho vyhodil i bohatý strýc a Karel se protloukal, jak se dalo. Nejšťastněji se cítil, když obsluhoval hotelový výtah. Odtud ho ale taky vyhodili. Nakonec byl zatažen do bytu tlusté zpěvačky Bruneldy, kterou musel krmit. Nebavilo ho to a rozhodl se odjet pracovat do Velkého divadla v Oklahomě. Pak to Kafku přestalo bavit a co bylo dál, nikdo neví.

Ameriku nebo také Nezvěstného začal Kafka psát již v roce 1912, ale román poprvé vyšel až 1925.

Když šestnáctiletý Karel Rossmann, kterého poslali chudí rodiče do Ameriky, protože ho svedla služebná a měla s ním dítě, vjížděl na lodi zpomalující už jízdu do newyorkského přístavu, všiml si, že sochu Svobody, na kterou se už dlouho díval, znenadání jako by prudce ozářilo slunce. Zdálo se mu, že najednou napřahuje paži, držící meč a že vzduch kolem ní volně proudí.

DALŠÍ
DÍLA

Gespräch mit dem Betrunkenen
1909
Die Aeroplane in Brescia
1909
Großer Lärm
1912
Das Urteil
1913
Ein Landarzt
1918
In der Strafkolonie
1919
Der Kübelreiter
1921
Ein Hungerkünstler
1922